Rada Gospodarcza

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rada Gospodarcza Fot. Karol Cebula (Honorowy Senator UO, przedsiębiorca), Ryszard Wójcik (Prezes Prywatnego Biura Podróży „Sindbad”), Andrzej Duda (Polbau Sp. z o.o.) 

Władze UO, nawiązując do głównego przesłania reformy szkolnictwa wyższego zawartego w znowelizowanej w 2011 r. ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, powołały Radę Gospodarczą Uniwersytetu Opolskiego.

Rada skupia przedstawicieli środowisk społecznych, gospodarczych, przedsiębiorców oraz pracodawców. Jest organem konsultacyjno–doradczym dla kierownictwa Uniwersytetu, a do jej kompetencji należy m.in.: wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach działania uczelni, proponowanie uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Opolszczyzny, wyrażanie opinii w sprawie działalności badawczej uczelni w kontekście potrzeb regionu, promowanie działań uczelni w kraju i za granicą, wyrażanie opinii w sprawach wiążących uczelnię z życiem i gospodarką kraju.

Rada Gospodarcza skupia obecnie 30 przedsiębiorców. Przewodniczącym Rady Gospodarczej jest Ryszard Wójcik, Prezes Prywatnego Biura Podróży „Sindbad”.

 1. Bogdan BAJSAROWICZ, Właściciel firmy Eurolux. 
 2. Andrzej BALCEREK, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny  Górażdże Cement SA, 
 3. Fabrizio BOSETTI, Członek Zarządu Marcegaglia Poland,
 4. Karol CEBULA, Prezes Wydawnictwa „Silesiana”, 
 5. Bogdan CHWALIŃSKI, Prezes „BCH Chwaliński FORD”, 
 6. Urszula CIOŁESZYŃSKA, Prezes Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych, 
 7. Wiesław DOBROWOLSKI, Prezes Zarządu Kliniki Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.,
 8. Andrzej DROSIK, Członek Zarządu NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., 
 9. Andrzej DUDA, Prezes Zakładu Techniczno-Budowlanego Sp. z o.o. POLBAU, 
 10. Waldemar FILIPOWSKY, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Produkcyjno, Usługowo, Handlowego „FILPLAST”, 
 11. Tadeusz GALIŃSKI, Prezes Śląskiego Klastra Drzewnego Sp. z o.o., 
 12. Krzysztof GIEREK, Dyrektor Opolskiego Oddziału NBP, 
 13. Franciszek JOPEK, Prezes Zakładu Produkcyjnego JOPEX Franciszek Jopek,
 14. Roman KIRSTEIN, 
 15. Piotr KLER, Przewodniczący Rady Nadzorczej KLER S.A., 
 16. Grzegorz KONIECZNY, Właściciel Firmy Elcon – Z-d Instalacyjno-Budowlany,
 17. Teresa KUDYBA, Produkcja Telewizyjna i Filmowa tress-FILM
 18. Tomasz MACIAŚ, Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku BGŻ S.A,
 19. Zygmunt PISARSKI, Dyrektor Banku Zachodniego WBK S.A.I/O Opole, ul.Ozimska 6, 45-057 OPOLE
 20. Tomasz REPCZYŃSKI, Właściciel Firmy Licon International, 
 21. Eugeniusz RURYNKIEWICZ, Właściciel Firmy EURO SILESIA Sp. z o.o, 
 22. Andrzej RYBARCZYK, Prezes Cementowni ODRA S.A., 
 23. Andrzej SAŁACKI, Prezes LKJ LEWADA,
 24. Leszek SZAGDAJ, Prezes Nowa ITAKA Sp. z o.o., 
 25. Tadeusz SELZER, Prezes SELT SUN PROTECTION SYSTEMS, 
 26. Marian SIWON, Prezes BIS Multiserwis Sp. Z o.o., 
 27. Zenon WIERTELORZ, Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki, 
 28. Gracjana WOŹNICZKA-PAWLAK, Vto-Dekor Sp. z o.o, 
 29. Ryszard WÓJCIK, Właściciel Prywatnego Biura Podróży Sindbad, Przewodniczący Rady Gospodarczej UO,
 30. Adam ŻUREK, Dyrektor Oddziału Elektrownia Opole
.