Semestr autorski dr Agnieszki Wójtowicz w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Semestr autorski dr Agnieszki Wójtowicz w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu

„Grotowski polityczny” to autorski projekt dr Agnieszki Wójtowicz z Wydziału Filologicznego UO; jego rezultatem będzie książka o tym samym tytule, która ukaże się w 2020 roku. Na semestr autorski złożą się trzy wykłady ilustrowane materiałami audiowizualnymi, podczas których autorka przedstawi wyniki swoich najnowszych, opartych na materiałach źródłowych, badań.

Te wykłady to: Grotowski ‘56, „J’accuse”, czyli Hamlet i mijalowcy, Teatr pod kuratelą? Teatr Jerzego Grotowskiego w aktach Służby Bezpieczeństwa.

Wygłoszone zostaną w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w kwietniu, maju i czerwcu br.

Jak pisze dr Agnieszka Wójtowicz Jerzy Grotowski precyzyjnie diagnozował rzeczywistość. Kluczowe w zrozumieniu powojennej Polski okazało się doświadczenie Października 1956 roku, które stało się dla niego istotną lekcją „przetrwania” w systemie totalitarnym. Październik ’56 miał bez wątpienia charakter inicjacyjny i ukształtował Grotowskiego jako polityka i stratega, który zarządzając laboratorium teatralnym, wiedział nie tylko, jak unikać niebezpieczeństw, omijając ideologiczne rafy, lecz przede wszystkim, jak realizować swoje cele.

O tym między innymi usłyszymy podczas wykładów.

Co to są semestry autorskie we wrocławskim Instytucie Grotowskiego?

To trwające cały semestr cykle wykładów i seminariów prowadzonych przez wybitnych naukowców i intelektualistów, poświęcone zaproponowanym przez nich tematom szczegółowym, związanym z zagadnieniami podejmowanymi w ramach instytutu  jako całości.

Zajęcia skierowane są do teoretyków i praktyków: badaczy, studentów studiów magisterskich i doktoranckich, artystów, kuratorów. Seminaria będą miały formę wykładowo-konwersacyjną.

***

Dr Agnieszka Wójtowicz – absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii „Od «Orfeusza» do «Studium o Hamlecie». Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964)” (Wrocław 2005) oraz „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Autorka ponad stu artykułów. Publikowała między innymi w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresą Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim „Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu”. Selekcjonerka Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” (sezony 2019 i 2020), stypendystka MKiDN (stypendium twórcze w kategorii „Teatr” w 2017 roku).

.