obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


Koła promują UOKoła naukowe zainteresowane uczestnictwem w akcji Koła promują UO prosimy o kontakt z członkami Rady Wykonawczej.

Koła Naukowe, które zgłoszą swe uczestnictwo prosimy o przesyłanie danych Koła:

info o prowadzonej działalności, o sekcjach, ewentualnie jakąś fotkę i logo. Przesłane informacje umieszczone zostaną w materiałach promocyjnych, które zostaną udostępnione uczniom podczas akcji.

Wszelkie pytania i informacje związane z akcją Koła promują UO prosimy nadsyłać na adres kn@uni.opole.pl

Zobacz, jak wyglądała akcja Koła promują UO w 2008 roku - GaleriaPrzewodniczący Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Mateusz Slabik

Tel: 794 668 080, e-mail: kn@uni.opole.pl

Sekretarz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Bogajewicz

782 471 925

dol