obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


Jak założyć koło naukowe?Jak założyć Koło Naukowe na Uniwersytecie Opolskim?
Instrukcja w kilku krokach ;)

1. Zbierz osoby (co najmniej 5) chętne do pracy w Kole.

2. Sporządź listę tych osób, z wyszczególnieniem nazwy kierunku i roku studiów oraz wskaż reprezentanta studentów przy procedurze zakładania Koła.

3. Wybierz opiekuna naukowego Koła i otrzymaj jego pisemną zgodę na pełnienie funkcji.

4. Zdobądź pisemne poparcie Kierownika podstawowej jednostki (Instytutu, Katedry).

5. Napisz statut Koła.

6. Przygotuj pismo do Prorektora ds. studentów i kształcenia z prośbą o zarejestrowanie Koła, uzasadnieniem zakładania Koła oraz jego planowanej działalności i celów jakie będzie realizować. Pod tym pismem powinni podpisać się: opiekun naukowy Koła, Dyrektor Instytuty/Katedry oraz reprezentant studentów.

7. Złóż w Rektoracie Uczelni: pismo do Prorektora, listę członków Koła oraz statut i czekaj na decyzję Prorektora.


Przewodniczący Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Mateusz Slabik

Tel: 794 668 080, e-mail: kn@uni.opole.pl

Sekretarz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Bogajewicz

782 471 925

dol