obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


Czym jest Rada Forum?Rada FSRN jest - zgodnie z Regulaminem - organem wykonawczym Forum.

Jest powoływana na okres dwóch lat kalendarzowych i ma następujące zadania:

1. reprezentowanie na zewnątrz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego, w szczególności wobec władz Uniwersytetu Opolskiego, organów Samorządu Studenckiego, instytucji rządowych, samorządowych i innych,


2. opiniowanie wniosków podmiotów tworzących Forum o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych studenckiego ruchu naukowego, zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie finansowania działalności studenckich kół naukowych ze środków Uniwersytetu Opolskiego,


3. propagowanie wśród studentów idei studenckiego ruchu naukowego,


4. wykonywanie innych zadań nie określonych w niniejszym Regulaminie, uznanych za konieczne przez Radę lub zleconych przez Prorektora ds. kształcenia i studentów.

W skład Rady FSRN wchodzą przedstawiciele każdego Wydziału Uniwersytetu Opolskiego oraz jeden stały delegat Samorządu Studenckiego UO.Przewodniczący Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Mateusz Slabik

Tel: 794 668 080, e-mail: kn@uni.opole.pl

Sekretarz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Bogajewicz

782 471 925

dol