obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


Wzór sprawozdania


Data dodania: 2009-01-19 12:56:58

W rozwinięciu wiadomości zamieszczamy szczegółowe informacje,

jak powinno wyglądać sprawozdanie z działalności koła naukowego.

+ więcej

Info odnośnie ostatniego Zebrania Ogólnego Forum


Data dodania: 2009-01-19 12:53:24

Na Zebraniu Ogólnym w dniu 13 stycznia 2009 roku wybrano przedstawicieli do Parlamentu: Alicja Majchrowicz, Kamil Basicz,

Po raz kolejny nie wybrano przedstawiciela Wydziału Filologicznego do Rady Wykonawczej Forum Studenckiego Ruchu Naukowego.

+ więcej

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań do końca stycznia b.r.


Data dodania: 2009-01-14 18:57:26

obraz - przypominam.JPGPrzypominamy, że dnia 31 stycznia zgodnie z §23 Regulaminu Forum Studenckiego Ruchu Naukowego mija termin składania sprawozdań za rok 2008.

W razie nie złożenia tego sprawozdania podmiot będzie wyłączony z finansowania ze środków będących w dyspozycji Rady Wykonawczej.

 

+ więcej

Spotkanie organizacyjne Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu - 19 stycznia 2009r.


Data dodania: 2009-01-13 17:05:01

obraz - logo1.JPGPełnomocnik Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. osób niepełnosprawnych i wolontariatu dr Agnieszka Gawor zaprasza wszystkich studentów-wolontariuszy na spotkanie organizacyjne Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2009 roku o godz. 18:00 w sali 212 Instytutu Psychologii UO (Pl.Staszica 1).

Więcej informacji o Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu www.wolontariat.uni.opole.pl

+ więcej

Zmiana w porządku obrad Zebrania Ogólnego Forum SRN UO (13.01.2009)


Data dodania: 2009-01-11 19:50:57

W związku z niemożnością przybycia na Zebranie Ogólne profesora Grochalskiego, punkt 3 porządku obrad, tj. Podziękowania dla odchodzących członków Rady Wykonawczej zostaje przełożony na kolejne Zebranie Ogólne Forum SRN UO.

 

+ więcej

Posiedzenie Parlamentu Studenckiego UO - 14.01.2009r. g.17:00


Data dodania: 2009-01-11 19:43:05

Zarząd Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego zwołuje na dzień 14 stycznia 2009 roku posiedzenie Parlamentu Studenckiego UO.

Posiedzenie odbędzie się w Sali Senatu - Collegium Maius o godzinie 17:00. Drugi termin posiedzenia 14.01.2009r. godz.17:15.

Obecność Członków Parlamentu jest obowiązkowa.

+ więcej

Zebranie Ogólne Forum 13 stycznia 2009r., g.17:00


Data dodania: 2009-01-06 12:48:07

Dnia 13 stycznia 2009, o godzinie 17:00
w Sali Senatu (Collegium Maius)

odbędzie się

ZEBRANIE OGÓLNE
FORUM STUDENCKIEGO
RUCHU NAUKOWEGO

Obecność przedstawicieli Kół Naukowych obowiązkowa.

Porządek obrad znajduje się w rozszerzeniu wiadomości.

+ więcejPrzewodniczący Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Mateusz Slabik

Tel: 794 668 080, e-mail: kn@uni.opole.pl

Sekretarz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Bogajewicz

782 471 925

dol